Nyilatkozat

 

NYILATKOZAT

Alulírott

Név: ______________________________________________________

Születési név: __________________________________________

Anyja neve:____________________________________________

Lakcím (bejelentett):_________________________________________

__________________________________________________________

(Levelezési cím (elérhetőség):__________________________________

Születési hely, idő:_______________________________________________

 

Telefonszám:__________________, Mobil:_______________________

Emailcím:__________________________________________________

Egyéb elérhetőségek, megjegyzés:______________________________

__________________________________________________________

 

Nyilatkozom arról, hogy a Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség tagja vagyok, és hozzájárulok az adataim gyülekezeti adatkezelési szabályzat (GDPRS) szerinti kezeléséhez.

 

Kelt: Cegléd, _______________________

 

_______________________________________

(aláírás)

 

(Amennyiben szeretné, kérjük jelölje be valamelyik lehetőséget)

⃝ személyes konzultációt, találkozást, családlátogatást kérek.

⃝  otthon, lakhelyemen.

⃝  egyeztetett időpontban a lelkészi hivatalban.