Hírlevél Január 08.

Temetés: Baró Lajosné Csicsa Borgála 73 éves korában elhunyt asszonytestvérünk temetése január 03-án 13 órakor volt a Kistemetőben. Deli Dénesné Ungvári Katalin 92 éveskorában elhunyt asszonytestvérünk temetése január 5-én 14 órakorvolt az Újvárosi református temetőben. Csurgai Lászlóné Urbán Matild Erzsébet 92 éves korában elhunyt asszonytestvérünk búcsúztatója január 6-án 11 órakor volt a Gyülekezeti Házban. Pap Zoltán 38 éves korában elhunyt testvérünk temetése január 6-án 15 órakor volt a Kistemetőben.

Új évi persely január 1-én                                               55.370,- Ft  

Szolgálattévő 2023. január 15-én:                        Nt. Szegedi Gergő

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, – Ft; Aktív dolgozók: 12.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 6.000, – Ft; valamint Adományaikat és Céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

* Gyülekezetünk Választói Névjegyzéke 2023. évre elkészült. A Lelkészi Hivatalban megtekinthető vasárnap, illetve hétköznapokon délelőtt a nyitva tartás idején.

*Egyházzenei hirdetések:

Előénekes csoport létrehozására várunk jelentkezőket.

– A Gyülekezeti Házban harmónium cserére van szükség, erre hirdetünk adakozást. Adakozni utalással, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.

* Kávézás az Istentisztelet után: advent első hététől szeretettel vár mindenkit az előtérben. Lehet kávézni, beszélgetni.

* Asszonykör január 14-én 16 órától az Ifjúsági teremben, majd ezt követően minden hónap második szombaton.

* A Bibliaórák minden kedden délelőtt 9:30-tól vannak az Ifjúsági teremben.

* Gyülekezetünkben elkezdődött a Tanúim Lesztek program. Minden kedden 18 órától május végéig tart. Jövő évben ősszel tervezzük újra indítani, rendszeresíteni ezt az alkalmat gyülekezetünkben.

*A Konfirmációs órák: Az első csoport szerdán 13:30-tól (7. órában) az iskola 3-as tantermében. A második csoport hétfőn, illetve pénteken szintén 7. órában az Ifiteremben. A jövő héttől január 10-ig szünetelnek az alkalmak.