Hírlevél június 01.

vasarnapi200601.doc

Vasárnap de. Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban.

Gyermekmegőrzés van istentiszteleti idő alatt az Egyházi ingatlanok területén 7 fős csoportokban. Gyülekező az iskola „B” épületének udvarán. Eső esetén Gyülekezeti teremben.

– A reggeli áhítatok minden hétköznap, ½ 9-től az Ifjúsági teremben.

– Bibliaóra kedden 17.00 órától /Gyülekezeti Ház/.

– Kékkereszt Dömösi Kör alkalma 18-tól /Gyülekezeti Ház/.

– Toldy Ferenc Kórházban: Szünetel

– Toldy Ferenc Kórházban BIBLIAÓRA : Szünetel

– Nyugdíjas Szeretetkör/Ifi. terem/: Szünetel

– Imaközösség: minden pénteken 18 órától /Gyülekezeti Ház/.

– Minden hónap utolsó szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.

HIVATALI ÓRÁK: Hétfő-Péntek      9:00 -12:00

– ALAPÍTVÁNYUNK: HILD TEMPLOM ALAPÍTVÁNY

Alapítvány adószáma: 19176901-2-13; Számlaszáma: K&H Bank: 10403129-49575157-50541002

Keresztelés: Horváth Dorka Anett

Temetések: Bezzeg József 89 éves korában elhunyt testvérünk temetése május 27-én 11 órakor volt az Újvárosi Ref. temetőben. Isten adjon vigasztalást a családnak.

Úrvacsorai adomány: Dr. Füle Ágota

Perselypénzünk május 24-én:                                             39.140,- Ft

Pünkösd I. nap persely május 31-én:                                 83.280,- Ft

Szolgálattevő június 7-én:                                         Nt.  Hánka Levente