Keresztelés

Két sákramentum (szentség) van református egyházunkban. Az egyik az ÚRVACSORA sákramentuma, a másik a KERESZTSÉG sákramentuma. Az úrvacsorával a KONFIRMÁCIÓ alatt foglalkozunk. A szentségeket Jézus Krisztus parancsba adta. A keresztség parancsa a Máté evangéliumának a 28. fejezetében 18-20 versekben olvasható. Ennek fényében a keresztyén felekezetek, egyházak embereket tanítanak és keresztelnek meg. A református gyakorlat a gyermekkeresztség. Ez azt jelenti, hogy a református családok hisznek abban, hogy Krisztus megváltó kegyelme megelőzi az ember döntését. Vagyis még mielőtt mi tudnánk róla (Róma 5,8), Ő már meghalt a kereszten, hogy bűneinket elvegye, és ingyen kegyelemből megmentsen minket a haláltól és örök életet ajándékozzon. Egy gyermek nyílván ebből nem sokat ért, ezért a szülők és a keresztszülők feladata, hogy úgy neveljék gyermekeiket, hogy erről halljanak, ezt megtanulják, és  erről majd a konfirmáció alkalmával bizonyságot tegyenek. Ekkor lehet majd az övék a másik szentség: az úrvacsora
Mindenképen örülünk tehát, ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy gyermekét megkereszteli. Ezt az egyház minden gond nélkül megteszi, minden kisgyermek, vagy felnőtt, ha kívánja, vagy ha szülei szeretnék, részesülhet a keresztség szentségében. Néhány gyakorlati, és elméleti dolgot kell csupán erről tudni.
A felnőtt keresztséget egy felkészítő sorozat előzi meg, mert ezzel együtt a felnőtt konfirmál is. A konfirmáció és felnőtt keresztség elválaszthatatlan, mert ha már dönthet az ember, akkor döntéséről, hitéről be is kell számolnia, bizonyságot kell tennie.
A gyermekkeresztségnél a szülőknek és a keresztszülőknek – miután elhatározták, hogy gyermeküket megkeresztelik – el kell dönteniük, hogy melyik időpontban szeretnék ezt megtenni. Rend szerint a vasárnapi istentiszteletek keretében történik a keresztség. Az ünnepek vasárnapjait nem javasoljuk (húsvét, pünkösd, karácsony, böjt). Ekkor úrvacsorás istentiszteleti alkalmak vannak, egy Istentiszteleten rend szerint egy sákramentumot szolgáltatunk ki. Indokolt kérésre természetesen tudunk kivételt tenni. Ha megvan az időpont, a lelkészi hivatalban be kell jelenteni, és egyeztetni kell az egyházközséggel. Egy adatlapot kell kitölteni, amit a lelkészi hivatalban is beszerezhetünk, de az internetről is le tudjuk tölteni weboldalunkról (ceglednagytemplom.hu). Egy felkészítő elbeszélgetés előzi meg a keresztelést. Ennek az időpontját is a lelkészi hivatalban egyeztethetik a családok. Ezt előzetes érdeklődéssel telefonon is meg lehet tenni, vagy interneten e-mailben. Minkét elérhetőség minden kiadványunkon, hírlevelünkben megtalálható.
A formaságokon túl nagyon fontos odafigyelnünk a keresztségben megjelenő üzenetre. Minden ember a szíve mélyén érzi, hogy a világgal valami nincs rendben, valami hiányzik. Ha elkezdünk ezzel a gondolattal foglalkozni, rájövünk, hogy világunkból az hiányzik, aki az egészet „kitalálta”, megteremtette. Csakhogy az Isten tökéletes, mi pedig tele vagyunk helytelen gondolattal, rossz indulattal, önzéssel. Ez elválaszt minket Istentől. Ezt a helyzetet a magunk erejéből mi nem tudjuk megváltoztatni. A keresztség azt jelenti, hogy azt a mindennél fontosabb lehetőséget, hogy Isten jelen legyen az életünkben, Jézus Krisztus adja nekünk. Hibáink, bűneink nem engedik, hogy Isten közel jöjjön hozzánk, de Krisztus magára vette ezeknek a büntetését. Ártatlanul meghalt helyettünk. Ezért mi szabadok vagyunk. Ennek a szeretetnek a jele és pecsétje a keresztség.

Hánka Levente

Adatlapot innen vagy az Ügyintézés/Dokumentumok menüpont alól lehet letölteni.