Hírlevél szeptember 06.

vasarnapi200906

Esküvő: Szeptember 4-én Gallai József és Víg Vivien. Szeptember 5-én Nádosy Gergő és Juhász Dóra Andrea, Horváth Ferenc és Varga Dóra Zsuzsanna, Rácz Péter és Fokti Krisztina fogadtak örök hűséget.

Szeptember 11-én Ritó János és Kelemen Orsolya, szeptember 17-én Türei Pál és Mihály Nikoletta, szeptember 18-án Kiss Attila és Szalai Ilona, szeptember 19-én Dr. Guba Zoltán és Dr. Marosszéki Zsuzsanna, Balda Gábor és Molnár Nóra fogadnak örök hűséget.

Vasárnapi persely augusztus 30-án:                               22.870 ,- Ft

Szolgálattevő szeptember 13-án:                                             Nt.  Hánka Levente

*KÖNYVÁRUSÍTÁS: Istentisztelet előtt és után lehet megvásárolni a könyveket.

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja:

Presbiteri: 15.000,-; Aktív dolgozók: 12.000,-; Nyugdíjas, diák: 6.000,-;  Számlaszám: K&H Bank:10403129-49575157-50491000

* A GYERMEKFELÜGYELET SZOLGÁLATÁT szeretettel ajánlom minden gyülekezeti tagunk figyelmébe, aki szolgálatot szeretne vállalni.

* SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNIÁS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS; ügyfélfogadás minden csütörtökön 9 órától 12 óráig a Lelkészi Hivatalban. Érdeklődni Kökény Klára kapcsolattartónál lehet.

* Női Bibliaiskola következő alkalma, szeptember 14-én hétfőn 17 órától a Cegléd- Nagytemplomi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában, női gyülekezeti tagjaink számára.

* Hangosításra szeretettel várjuk adományaikat, banki átutalással (K&H Bank:10403129-49575157-50491000, közleményben: cím és Hangosításra adomány ) vagy a Lelkészi Hivatalban személyesen.

* Nyugdíjas szeretetkör szeptember 9-én szerdán tartja alkalmát.

* A szeptember 8-i keddi Bibliaóra meg lesz tartva.

Vasárnap de. Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban.

Gyermekmegőrzés van istentiszteleti idő alatt az egyházi ingatlanok területén 7 fős csoportokban. Gyülekező az iskola „B” épületének udvarán. Eső esetén Gyülekezeti teremben.

– A reggeli áhítatok minden hétköznap, ½ 9-től az Ifjúsági teremben.

– Bibliaóra kedden 17 órától az Ifi teremben.

– Kékkereszt Dömösi Kör alkalma csütörtökönként 17 órától.

– Női Bibliakör: Minden páros héten hétfőn 17 órától.

– Toldy Ferenc Kórházban BIBLIAÓRA: Szünetel.

– Nyugdíjas Szeretetkör/Ifi. terem/: szeptember 9-én.

– Imaközösség: minden pénteken 17 órától /Gyülekezeti Ház/.

– Minden hónap utolsó szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.

– HIVATALI ÓRÁK: Hétfő-Péntek      9:00 -12:00

*Gyülekezeti körlevél az istentiszteletek újraindításáról

Elnökségének ajánlása alapján a következő szabályok betartására kéri a testvéreket:

 • az istentisztelten résztvevők létszámát (300) főben maximalizáljuk.
 • az istentiszteletre érkezők a Szabadság térre néző ajtón, valamint a Templomkert felőli hátsó ajtón léphetnek be a templomba.
 • MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! Akik nem tudtak hozni magukkal, biztosítunk számukra a bejáratnál.
 • a belépéskor kézfertőtlenítőt is biztosítunk.
 • az istentiszteleten kizárólag szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal vehetünk részt.
 • a templomban is tartani kell a jogszabályban meghatározott 1,5 méteres védőtávolságot más személyektől, ezért presbiterek és munkatársak fognak segíteni az ültetésnél, valamint kérjük, vegyék figyelembe a padokra kihelyezett énekeskönyveket, amikkel jelezzük a személyek, családok közötti betartandó biztonsági távolságot!
 • családtagok és egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás mellett.
 • a perselyek szokásos módon a kijáratnál és a padsorok végében vannak

elhelyezve. Kérjük használjuk mindegyiket, hogy elkerüljük a csoportosulást.

 • az istentisztelet ideje alatt gyermekfelügyeletet tartunk maximum 7 fős

kiscsoportokban. Kérjük, hogy a Református Iskola B épületének udvarában gyülekezzenek a gyermekek. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletre ne menjenek be!

 • hírlevelet nem oszthatunk ki a járvány ideje alatt, a kijáratnál mindenki elveheti a perselyek mellől az aktuális nyomtatványt.
 • a 65 éven felüliek számára külön részt jelölünk ki a templomban, amennyiben nem egy családhoz tartoznak, vagy ha igénylik.
 • továbbra is azt javasoljuk, hogy a 65 évnél idősebb testvérek otthonukban az internetes és televíziós közvetítés segítségével kövessék az istentiszteleteket.
 • a templomban az istentiszteleti alkalmak között a szellőztetésről gondoskodunk.

Köszönjük a testvérek türelmét és kitartó imádságát a veszélyhelyzet idején.    Isten áldását kérjük a testvérek életére!