Hírlevél május 02.

Emlékharang: Szabó György 1 éve elhunyt emlékére szóltak harangjaink április 24-én 11 órakor.

Temetés: Holló Kálmánné Márta Zsuzsanna, 51 éves korában elhuny asszonytestvérünk temetése április 28-án 11 órakor volt a Öregtemetőben. Cseri Kálmánné Tauber Piroska Erzsébet, 83 éves korában elhuny asszonytestvérünk temetése április 30-án 13 órakor volt a Kistemetőben.

Szolgálattevő május 9-én                                    Nt.  Hánka Levente

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, -; Aktív dolgozók: 12.000, -; Nyugdíjas, diák: 6.000, -; Perselyadományaikat és céladományaikat a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját. „Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk.”  Zsolt. 65:20

* SZJA 1% felajánlási lehetőségek:

Református Egyház technikai szám: 0066;

Hild Templom Alap Alapítvány adószáma: 19176901-2-13;

Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány adószáma: 19185590-1-13.

Istentiszteletek, reggeli áhítatok, bibliaóra online elérhetőek a Facebookon, vagy a Youtube-csatornánkon.

Reggeli áhítatok: 8.30-tól a Facebookon

Május 8. szombat, 9:00 tiszavárkonyi gyülekezetben, az Egyházmegye Közösségi Vendégházában hívunk mindenkit, aki tud segíteni, Kertészkedés szolgálatára. Segítünk az ottani gyülekezetnek rendbe tenni a vendégházat.

Indulás 8:15 Gyülekezeti ház elől (iskola u. 1.) Aki szeretne csatlakozni, esetleg a lelkészi hivatalban jeleze.

Keresztelőkkel, esküvőkkel kapcsolatban mindig alkalmazkodunk a érvényben lévő országos állami, és egyházi előírásokhoz. Várjuk az ezzel kapcsolatos kérdéseket, megkereséseket.

Konfirmációt előreláthatólag ősszel tartunk.

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

Május 2-től nyissuk meg templomainkat

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata.

 Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozza.

A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét.

Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben. Szeretettel hívjuk fel ugyanakkor valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány továbbra is velünk van. A nyitást így kérjük, hogy józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan betartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi alkalmakat a helyi viszonyok figyelembe vételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés a fertőzés kockázatát növeli. Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják.

„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.”

(Pál apostol második levele Timóteushoz 4. fejezet 5. vers)

Az MRE Zsinatának Elnöksége.

2021. április 14.

Online, illetve internetes elérhetőségeink továbbra is.

weboldalunk: www.ceglednagytemplom.hu

Istentiszteletek csatornái:

Facebook: https://www.facebook.com/ceglednagytemplom/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7ChMlGYNi_2sPEpnueqxAA