Hírlevél március 27.

Vasárnapi persely március 20-án                                       49.785, – Ft

Szolgálattevő április 3-án                                       Nt. Hánka Levente

*Önkénteseket keresünk szolgálatokba: a gyermekfelügyelethez a vasárnapi Istentiszteletek alatt, az ifjúsági munkához és az alkalmakhoz.

*Énekeskönyvek sajnos még nem érkeztek meg, előre láthatóan április hónapban érkezik.

* Adó 1%-ok felajánlásának lehetősége:

HILD TEMPLOM ALAP Alapítvány: Adószám: 19176901-2-13

CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT Alapítvány:

                        Adószáma: 19185590-1-13

REFORMÁTUS EGYHÁZ. Technikai száma: 0066 KÖSZÖNJÜK!

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, – Ft; Aktív dolgozók: 12.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 6.000, – Ft; valamint Adományaikat és céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

* Március 27-én, ma zenés hitmélyítő Istentisztelet 10.00 órától. Zenével szolgál a szolnoki ifjúsági zenekar. Igét hirdet: Tóth Róbert tiszavárkonyi lelkipásztor.

* Április 3-án du. 16 órától Hálaadó Istentisztelet a Nagytemplomban. A Ceglédi Református Nagytemplom felszentelésének 151. évében hálát adunk a közelmúltban elvégzett munkálatokért. Igét hirdet Ft. Balog Zoltán Püspök.

* Április 3-án az Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban lesz megtartva.

* Virágvasárnapi Istentisztelet április 10-én.

* A Ceglédi Fúvós Zenekar virágvasárnapi koncertje április 10-én, 17.00 órakor lesz a Nagytemplomban.

*Ukrajnai segély adomány: 402.000,- Ft.

* INTRO: alkalmak február 27-től vasárnaponként 17 órától.

* A Konfirmandus gyermekek szülői számára szülőértekezletet március 31-én tartunk 18.00 órai kezdettel a Gyülekezeti Házban.