Hírlevél április 10.

Temetés: Borsós János 97 éves korában elhunyt testvérünk temetése április 7-én 9 órakor volt a Köztemetőben.

Vasárnapi persely április 3-án                                       34.305, – Ft

Hálaadó Istentisztelet április 3-án du.                         155.950, – Ft

Szolgálattevő április 17-én                                       Nt. Hánka Levente

*Önkénteseket keresünk szolgálatokba: a gyermekfelügyelethez a vasárnapi Istentiszteletek alatt, az ifjúsági munkához és az alkalmakhoz.

*Énekeskönyvek sajnos még nem érkeztek meg, előre láthatóan április hónapban érkeznek.

* Adó 1%-ok felajánlásának lehetősége:

HILD TEMPLOM ALAP Alapítvány: Adószám: 19176901-2-13

CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT Alapítvány:

                        Adószáma: 19185590-1-13

REFORMÁTUS EGYHÁZ. Technikai száma: 0066 KÖSZÖNJÜK!

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, – Ft; Aktív dolgozók: 12.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 6.000, – Ft; valamint Adományaikat és céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

* Április 3-tól az Istentiszteletek 10 órakor a Nagytemplomban lesznek megtartva.

*Alkalmaink Virágvasárnaptól:

Április 14. csütörtök 18.00 órakor. Úrvacsorás Áhítat.

Április 15. NAGYPÉNTEK Délelőtt 10.00 órakor istentisztelet a Nagytemplomban.

Április 15. PASSIÓS ISTENTISZTELET 18.00 órától a Felszegi Református templomban.

* INTRO: alkalmak február 27-től vasárnaponként 17 órától*Ukrajnai segély adomány: 472.000, – Ft.

* A Ceglédi Fúvós Zenekar virágvasárnapi koncertje április 10-én, 17.00 órakor lesz a Gyülekezeti Házban.

KONFIRMANDUSOKNAK: Szülői értekezlet április 22. péntek