Hírlevél szeptember 11

Keresztelés: Fejes Olivér Sándor, Csapó Szabolcs

Esküvő: Tuska Zoltán és Rehor Tekla fogadtak örök hűséget egymásnak szeptember 9-én a Nagytemplomban.

Nyújtó László-Végh Nikoletta fogadtak örök hűséget egymásnak szeptember 10-én a Nagytemplomban.

Gál János és Hubert Nóra szeptember 17-én, 14.00 órakor,

Fogl Kristóf és Szalisznyó Enikő szintén szeptember 17-én 16.00 órakor fogadtak örök hűséget egymásnaka Nagytemplomban.

Emlékharang: Garas Kálmánné Iványos Erzsébet két éve elhunyt asszonytestvérünk emlékére szóltak harangjaink szeptember 10-én 18 órakor. Szeretettel emlékezik rá fia, közeli ismerősei, gyülekezetünk tagjai.

Temetés: Ungvári Benő 86 éves korában elhunyt testvérünk temetése szeptember 6-án volt a Kistemetőben.

Vasárnapi persely szeptember 4-én                               44.845, – Ft   

Szolgálattevő szeptember 18-án                            Nt. Hánka Levente

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, – Ft; Aktív dolgozók: 12.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 6.000, – Ft; valamint Adományaikat és céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

* A Keddi Bibliaórák szeptemberben szünetelnek.

*Szeptember végén induló felnőtt konfirmációra várjuk a jelentkezéseket.

* Szeptember 25-én 15.00 órakor a Zsinati Hivatalban nyitóistentisztelettel kezdődik gyülekezetünkben a Tanúim Lesztek program. Az ezt követő héttől május végéig tartó kurzusra hitükben, missziói küldetésükben jobban elmélyülni kívánó testvéreinket várjuk.

*Önkénteseket keresünk szolgálatokba: a gyermekfelügyelethez a vasárnapi Istentiszteletek alatt, az ifjúsági munkához és az alkalmakhoz.

*Lelkészi Hivatalban és a Gyülekezeti Házban villanyszerkezeti felújítások folynak, ezért előre egyeztetett időpontban 9-12-ig lehet hivatali ügyeket intézni.