Hírlevél Október 23.

Esküvő: Nagy Sándor és Vanda Bernadett fogadtak örök hűséget egymásnak október 22-én a Nagytemplomban.

Temetés: Varga Sándor 81 éves korában elhunyt testvérünk temetése október 19-án 15 órakor volt a Köztemetőben.

Vasárnapi persely október 16-án                                      34.500,- Ft   

Jövőheti perselyünk Zsinati kötelező persely.

Szolgálattevő október 30-án                                Nt. Hánka Levente

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, – Ft; Aktív dolgozók: 12.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 6.000, – Ft; valamint Adományaikat és céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

* A Bibliaórák októbertől újraindulnak.  Kedden délelőtt 10.00-től.

* Gyülekezetünkben elkezdődött a Tanúim Lesztek program. Minden kedden 18 órától május végéig tart. Jövő évben tervezzük újra indítani, rendszeresíteni ezt az alkalmat gyülekezetünkben.

* Intró alkalmat szervezünk a Török János középiskolában. Minden csütörtökön 15 órától a könyvtárban.

* Úrvacsorás Istentisztelet Újbor Ünnepre október 30-án.

* Reformáció Ünnepi Emléknapot tart október 28-án, pénteken, a Török János Református Szakképző iskola. Ennek keretében Istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban 10 órakor. Vendég-igehirdető Hajdú Levente, Szóládi lelkipásztor.

* Reformáció Ünnepi Istentisztelet október 31-én, hétfőn, 18 órakor a Nagytemplomban. Igét hirdet Ócsai Tibor újvárosi ref. lelkipásztor.

* Temetői Istentiszteletek időpontjai: Kistemetőben 13 óra, Öregtemető 14 óra, Újvárosi Ref. Temető 15 óra.

*A Konfirmációs órák is indulnak a jövő héttől. Az első csoport szerdán 13:30-tól (7. órában) az iskola 3-as tantermében. A második csoport (a tavalyi elsősök) hétfőn illetve pénteken találkoznak szintén 7. órában a gyülekezeti házban.

* Az Október 23-i városi ünnepi megemlékezések 10 órakor kezdődnek a Kossuth Művelődési Házban. Az Istentisztelet után csatlakozhatunk a koszorúzáshoz a templomkertben.

* Nyugdíjas szeretetkörünk október 26-án szerdán délelőtt 10 órától lesz az Ifjúsági teremben.