Hírlevél október 30. Újbor

Temetés: Sárközi Józsefné Danka Eszter Ilona 87 éves korában elhunyt asszonytestvérünk temetése október 25-én 14 órakor volt a Kistemetőben. özv. Farkas Lajosné Tályai-Szabó Julianna 86 éves korában elhunyt asszonytestvérünk temetése október 27-én 13 órakor volt az Öregtemetőben.

Vasárnapi persely október 23-án                                      124.230,- Ft   

Mai perselyünk Zsinati kötelező persely.Szolgálattevő november 6-án                                Nt. Hánka Levente

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 15.000, – Ft; Aktív dolgozók: 12.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 6.000, – Ft; valamint Adományaikat és céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

* A Bibliaórák októbertől újraindulnak.  Kedden délelőtt 10-től.

* Gyülekezetünkben elkezdődött a Tanúim Lesztek program. Minden kedden 18 órától május végéig tart. Jövő évben tervezzük újra indítani, rendszeresíteni ezt az alkalmat gyülekezetünkben.

* Intró alkalmat szervezünk a Török János középiskolában. Minden csütörtökön 15 órától a könyvtárban.

* Úrvacsorás Istentisztelet Újbor Ünnepre ma október 30-án.

* Reformáció Ünnepi Istentisztelet október 31-én, hétfőn, 18 órakor a Nagytemplomban. Igét hirdet Ócsai Tibor újvárosi ref. lelkipásztor.

* Gyülekezeti Házunk korlátozott módon üzemel. Egyelőre a Hivatal és az Ifjúsági termünk használható. Jelenleg felméréseket, terveket készítünk a közelgő rezsiterhes időszak minél gazdaságosabb átvészelésére, hosszútávú takarékosságra.

*A Konfirmációs órák is indulnak a jövő héttől. Az első csoport szerdán 13:30-tól (7. órában) az iskola 3-as tantermében. A második csoport (a tavalyi elsősök) hétfőn illetve pénteken találkoznak szintén 7. órában a gyülekezeti házban.

* Temetői Istentiszteletek időpontjai: Kistemetőben 13 óra, Öregtemető 14 óra, Újvárosi Ref. Temetőben 15 óra.