Hírlevél január 22.

Emlékharang: Kőszegi Istvánné Szász Gizella 2 éve elhunyt emlékére szólta harangjaink január 16-án hétfőn 11 órakor. Emlékezik rá: leánya, fia, menye, unokái, dédunokái.

Temetés: Illés József 93, és Illés Józsefné Tóth Emma 85 éves korában elhunyt testvéreink temetése január 20-án 11 órakor volt a Kistemetőben.

Vasárnapi persely január 15-én                                 41.855,- Ft  

Zárt persely                                                                  36.815,- Ft

Szolgálattévő január 29-én:                          Nt. Hánka Levente

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 20.000, – Ft; Aktív dolgozók: 18.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 9.000, – Ft; valamint Adományaikat és Céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

– A Gyülekezeti Házban harmónium cserére van szükség, erre hirdetünk adakozást. Adakozni utalással, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.

* A Bibliaórák minden kedden délelőtt 9:30-tól vannak az Ifjúsági teremben.

* Gyülekezetünkben elkezdődött a Tanúim Lesztek program. Minden kedden 18 órától május végéig tart. Jövő évben ősszel tervezzük újra indítani, rendszeresíteni ezt az alkalmat gyülekezetünkben.

*A Konfirmációs órák: Az első csoport szerdán 13:30-tól (7. órában) az iskola 3-as tantermében. A második csoport hétfőn, illetve pénteken szintén 7. órában az Ifiteremben. A jövő héttől január 10-ig szünetelnek az alkalmak.

* Nyugdíja szeretetkör január 25-én, szerdán 10 órától az Ifj. teremben.

* Ifi közösség első alkalma február 4-én 15 órától az Ifjúsági teremben.

* Asszonykör következő alkalmunk február 11-én 16 órától az Ifjúsági teremben.

* Házasság művészetet 3 alkalma: február 11, 18, 25 szombat 15 órától-18 óráig.Jelentkezni február 5-ig lehet e-mailben vagy telefonon, az alábbi elérhetőségeken! Telefon: 06-20-960-7898;
Email: kallai.csilla@gmail.com

* Gyülekezetünk Választói Névjegyzéke 2023. évre elkészült. A Lelkészi Hivatalban megtekinthető vasárnap, illetve hétköznapokon délelőtt a nyitva tartás idején.

* Pénzügyi beszámoló a 2022. évre.

Bevételek:

I.      Egyházfenntartói: 2.932.285,-

II.     Persely: 3.965.720,-

III.    Adományok: 5.125.153,-

A legfontosabb nagyobb adományok, gyűjtések:

a.      Isten dicsőségére adomány: 2.503.000,- Ft

d.      Missziói célra: 823.800,- Ft

c.      Orgonára: 37.000,- Ft

d.      Gyülekezeti életre: 722.853,- Ft

e.      Ukrajnának adomány: 1.028.500,- Ft

IV.    Egyéb bevétel: 16.225.669,- Ft

  1. Ingatlan bevételek (bérlemények, temető) 7.251.119,- Ft
  2. Parókia tetőre megyei támogatás: 5.000.000,- Ft
  3. Egyéb: 1.443.000,- Ft

Kiadások:

I.     Személyi jellegű kifizetések (bérek+közterhek): 13.805.413,- Ft

II.    Missziói kiadások: 3.046.301,- Ft

III.   Igazgatási kiadások: 2.188.638,- Ft

IV. Egyházi ingatlanok ktg-e: 7.084.492,- Ft (rezsiköltségek)

V. Fejújítás. beruházás: 66.132.068,- Ft

V. Egyéb kiadások: 1.005.460,- Ft

Tartalékunk: 5.000.000 Ft.

Gyülekezetünk mérlege a 2022-es évben: -1.400.000 forint.

* Nagyobb felújítási munkálatok, beruházások 2022-ben.

-Felújítottuk a nagytemplom vízelvezetését, tetőzetének lemezborítását (15 m.  Ft.)

-Lecseréltük a Parókia tetőhéjazatát. (13 m.  Ft. )

-A Gyülekezeti Házban kicseréltük a villanyvezetékeket. (8 m. ft. )

-Gyülekezetünk örökségből származó tartalékait ingatlanba fektettük. Két társasházi lakást vásárolt a gyülekezet. 52 m ft. értékben.

(Adataink tájékoztató jellegűek)