Hírlevél október 22.

Esküvő: Kaszab Varga Sándor és Püspöki Melitta október 28-án fogadnak örök hűséget a Nagytemplomban.

Vasárnapi persely október 15-én:                                        52.980 , – Ft

4. Orgonakoncert persely október 21-én                             19.500, – Ft

Október 29-i perselyt Szigetszentmártonnak gyűjtjük.

Szolgál október 29-én:                                                Nt. Hánka Levente

*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: Presbiteri: 25.000, – Ft; Aktív dolgozók: 18.000, – Ft; Nyugdíjas, diák: 9.000, – Ft; valamint Adományaikat és Céladományaikat is a K&H Bank:10403129-49575157-50491000 számú számlaszámra lehet utalni. Kérjük, hogy a közleménybe írják bele a nevet, címet és a befizetés célját.

*  BIBLIAÓRA: minden szerdán délután 17 órakor.

* ASSZONYKÖR: november 18-án, szombaton 16 órakor.

* IFI KÖR: október 28-án délután 15 órakor.

* IMASZOLGÁLAT: Minden vasárnap 7:30-9:00 óráig az Ifjúsági teremben. Jelentkezni a szolgálatra a Lelkészi Hivatalban.

* GYERMEK KONFIRMÁCIÓ: péntekenként az I. csoportnak 13:45-tól, a II. csoportnak 15 órától.

* FELNŐTT KONFIRMÁCIÓS alkalmak, az INTRO alkalmak is október elején indulnak. Minden vasárnap 17 órától a Gyülekezeti Házban.

* Nyugdíjas Szeretetkör következő alkalma október 25-én, szerdán 10 órától lesz az Ifjúsági teremben.

* TANÚIM LESZTEK: minden kedden 18 órától következő év május végéig.

* Reformációs Istentisztelet október 31-e kedd 18 órakor.

* Imadoboz készül, jövőhéttől várjuk az imakéréseket!

* Temetői Istentisztelet november 1-én:

  – a Kistemetőben13 órakor,

  – az Öregtemetőben 14 órakor,

  – az Újvárosi ref. temetőben 15 órakor lesz.

* A Gyülekezeti Házban harmónium cserére, valamint a Nagytemplomban orgona cserére van szükség, erre hirdetünk adakozást. Adakozni utalással, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet. Eddig összegyűjtött adomány összege: 861 730,- Ft.

* A presbitérium legutóbbi gyűlésén felállította a választási bizottságot. Tagja: Bangó Beatrix, Beke Ödön, Kánvási Norbert, P. Szabó Zoltán és Hánka Levente lp.
A presbiter öt legfontosabb feladata

1. Hitélete legyen példamutató.

2. Vegyen részt a gyülekezeti munkákban.

3. Járjon el a presbitériumi ülésekre, ahogyan azt az egyházi törvények elő is írják.

4. Rendszeresen vegyen részt az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon.

5. Ápoljon jó kapcsolatot a gyülekezet tagjaival.

 * Presbiter választó közgyűlés időpontja november 12-én a Gyülekezeti Házban, Istentisztelet keretében.

* Újborra Úrvacsorás Istentisztelet november 5-e, valamint presbiter jelöltek bemutatása. Illetve utoljára leszünk a Nagytemplomban.

* 4. Jótékonysági Orgona koncert lesz, a Nagytemplomban épülő orgona javára október 29-én vasárnap 18 órakor. Helyszín: Evangélikus Templomban.

* 5. Jótékonysági koncert november 5-én 17 órakor lesz a Gyülekezeti Házban. Előadó az ALBINONI KAMARAZENEKAR.

* Óraátállítás október 29-én vasárnapra virradóra.